Middenstandsraad Lede

Over ons

Tot de middenstand behoren alle handelaars, vrije beroepers en ondernemers die hun bedrijvigheid in hoofdzaak hebben in Lede.

De middenstandsraad heeft volgende doelstellingen en taken:

  • behartigen van alle activiteiten en problemen van de middenstand.
  • initiatieven uitlokken die de plaatselijke middenstand bevorderen.
    Daartoe onafhankelijk acties en activiteiten organiseren.
  • advies en informatie geven aan het gemeentebestuur over alle kwesties (zowel morele, sociale, economische, culturele, fiscale, juridische,…) en alle andere problemen die de plaatselijke economie en middenstand aanbelangen.
Middenstandsraad Lede
Scroll to Top